søndag 6. juni 2010

INTET KAN VI GI DEG

En salme under offerhandling


Intet kan vi gi deg,
alt vi har er ditt.
Intet kan du få
som ikke du har gitt.
Alle gode gaver
er fra deg, vår Gud.
Vi skal kun forvalte,
det er jo ditt bud.


Intet kan vi bringe
som vi kaller vårt.
Alt vi har å gi,
er det vi selv har fått.
Alle gode gaver
er fra deg, vår Gud.
Vi skal kun forvalte,
det er jo ditt bud.


Du som selv har ofret
alt på korsets tre:
Ta imot min bønn
og la meg knele ned:
Alle gode gaver
er fra deg, vår Gud.
Vi skal kun forvalte,
det er jo ditt bud.


6.juni 2010
Nils-Petter Enstad