lørdag 10. desember 2011

Trøstens evangelium

Jes 40, 1 – 5

Jeg hører Herrens milde røst,
han taler ikke dom, men trøst.
Han taler ikke straff, men fred,
han kommer nær til dette sted.
Jeg hører Herrens milde røst,
han sier til meg ord av trøst.

Jeg hører Herrens milde røst,
han taler ikke dom, men trøst.
Hans nåde gis meg dobbelt opp,
han renser meg til sjel og kropp.
Jeg hører Herrens milde røst,
han sier til meg ord av trøst.

Jeg hører Herrens ord til meg.
Han ber meg gå den rette vei.
En jevnet vei som fører frem
til det som er mitt rette hjem.
Jeg hører Herrens ord til meg.
Han ber meg gå den rette vei.

Tekst: Nils-Petter Enstad


Presentert under gudstjenesten i Askim korps
tredje søndag i advent, 11. desember 2011, med melodi av Morgan Juel Stavik

lørdag 21. mai 2011

Du ga oss en klode

En salme om forvalteransvar

Du ga oss en klode med blomster og trær,
du ga oss naturen og alt det som er.
Du ga oss et oppdrag, et ansvar, et kall:
Forvalte mitt skaperverk, slik at det skal
leveres tilbake med rente.

Du ga oss et budskap om frelsen så god,
om nåde, tilgivelse, mottatt i tro.
Du ga oss et oppdrag, et ansvar, et kall:
Forkynne om budskapet slik at det skal
ha rikdom og frukt med tilbake.

Du ga oss en kirke, et hus og et hjem,
du ba oss å innby til deg alle dem
som vandrer på veier langt borte fra Gud:
Mitt hus er for alle, slik lyder ditt bud,
og huset skal fylles med lovsang.

En dag skal vi svare for alt vi har fått,
for hva vi forvaltet av stort og av smått.
Du ga oss et oppdrag, et ansvar, et kall.
Gud, hjelp du oss slik vi den dagen skal
avlegge vårt regnskap med glede.

Tekst: Nils-Petter Enstad
Publisert i Frelsesarmeens sangbok av 2010 med en tone av Morgan Juel Stavik

lørdag 7. mai 2011

HyrdesangenSe Hyrden der han leter
i skog og mark og hei.
Han søker etter lammet
som gikk sin egen vei.
Han søker etter fåret
som ikke finner frem.
Han leter til han finner
og tar det med seg hjem.Han hører fårets stemme,
han kjenner jo dets røst.
Han kaller det så kjærlig,
han sier ord av trøst.
Han vet hva fåret heter,
han kaller det ved navn.
Han tar det opp i armen
og stiller alle savn.

Tekst: Nils-Petter Enstad

Skrevet til en temagudstjeneste om Den gode hyrde,
Frelsesarmeen, Askim, 8. mai 2011, med en fin melodi av Morgan Juel Stavik.

torsdag 21. april 2011

Vis meg ditt ansikt


Vis meg ditt ansikt – på korset,
de smerter, den pine du led.
Vis meg de tårer du felte,
vis meg den kamp som du stred.

Vis meg ditt ansikt – i hagen.
Vis meg din angst og din ve.
Vis meg det blodet som renner
som svette langs ansiktet ned.Vis meg ditt ansikt – i borgen
mens anklager kastes mot deg.
Vis meg den sorg som du føler.
Vis: Det var allting for meg.

Vis meg ditt ansikt – i graven.
Kampen er ført til sin slutt.
Vis meg ditt ansikt – i haven;
dødsrikets krefter er brutt.


Nils-Petter Enstad
Påsken 2011