torsdag 21. april 2011

Vis meg ditt ansikt


Vis meg ditt ansikt – på korset,
de smerter, den pine du led.
Vis meg de tårer du felte,
vis meg den kamp som du stred.

Vis meg ditt ansikt – i hagen.
Vis meg din angst og din ve.
Vis meg det blodet som renner
som svette langs ansiktet ned.Vis meg ditt ansikt – i borgen
mens anklager kastes mot deg.
Vis meg den sorg som du føler.
Vis: Det var allting for meg.

Vis meg ditt ansikt – i graven.
Kampen er ført til sin slutt.
Vis meg ditt ansikt – i haven;
dødsrikets krefter er brutt.


Nils-Petter Enstad
Påsken 2011