lørdag 10. desember 2011

Trøstens evangelium

Jes 40, 1 – 5

Jeg hører Herrens milde røst,
han taler ikke dom, men trøst.
Han taler ikke straff, men fred,
han kommer nær til dette sted.
Jeg hører Herrens milde røst,
han sier til meg ord av trøst.

Jeg hører Herrens milde røst,
han taler ikke dom, men trøst.
Hans nåde gis meg dobbelt opp,
han renser meg til sjel og kropp.
Jeg hører Herrens milde røst,
han sier til meg ord av trøst.

Jeg hører Herrens ord til meg.
Han ber meg gå den rette vei.
En jevnet vei som fører frem
til det som er mitt rette hjem.
Jeg hører Herrens ord til meg.
Han ber meg gå den rette vei.

Tekst: Nils-Petter Enstad


Presentert under gudstjenesten i Askim korps
tredje søndag i advent, 11. desember 2011, med melodi av Morgan Juel Stavik