mandag 2. juli 2012

5 ØRA
Eg mintes i dag den tida
då ei fem øre var ein sum
ein kunne handle for
og med

Den brune mynten
med ein elg og kong Olav

To kongar
til prisen for ein

Ein mynt
som vi kasta på stikka med,
dei av oss som hadde råd
til å spela
om pengar

2. juli 2012 – Nils-Petter Enstad