mandag 19. desember 2016

Livets dikt


Livets dikt
er frie vers,
er vers med rim og rytme.

Enderim og bokstavrim
- rim som ikke rimer.

Rytme
som besetter meg
så jeg tramper takten.

Rytme uten takt og trinn,
rytme uten rytme.

Tekst: Nils-Petter Enstad
Ikke datert, trolig notert en gang på 1990-tallet