tirsdag 4. juli 2017

Ved kirkeruinenHit kom de
i bønn og tillit,
i andakt og tro,
gjennom hundrevis av år.

Her knelte de
og mottok
Herren selv
i vin og brød.

Nå er det bare gress igjen
og noen mosegrodde steiner.
Men grunnen som jeg står på,
den er hellig.

Dette diktet skrev jeg så langt tilbake som i 2004, etter at jeg nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at det lå en kirkeruin i Eidsberg. Her lå en gang Tenol kirke, bygget på 1200-tallet. Senere het den Tenor kirke, og det heter også barneskolen som ligger like ved.
Bildet har min sønn Ragnar tatt ved en annen anledning.