lørdag 21. mai 2011

Du ga oss en klode

En salme om forvalteransvar

Du ga oss en klode med blomster og trær,
du ga oss naturen og alt det som er.
Du ga oss et oppdrag, et ansvar, et kall:
Forvalte mitt skaperverk, slik at det skal
leveres tilbake med rente.

Du ga oss et budskap om frelsen så god,
om nåde, tilgivelse, mottatt i tro.
Du ga oss et oppdrag, et ansvar, et kall:
Forkynne om budskapet slik at det skal
ha rikdom og frukt med tilbake.

Du ga oss en kirke, et hus og et hjem,
du ba oss å innby til deg alle dem
som vandrer på veier langt borte fra Gud:
Mitt hus er for alle, slik lyder ditt bud,
og huset skal fylles med lovsang.

En dag skal vi svare for alt vi har fått,
for hva vi forvaltet av stort og av smått.
Du ga oss et oppdrag, et ansvar, et kall.
Gud, hjelp du oss slik vi den dagen skal
avlegge vårt regnskap med glede.

Tekst: Nils-Petter Enstad
Publisert i Frelsesarmeens sangbok av 2010 med en tone av Morgan Juel Stavik

lørdag 7. mai 2011

HyrdesangenSe Hyrden der han leter
i skog og mark og hei.
Han søker etter lammet
som gikk sin egen vei.
Han søker etter fåret
som ikke finner frem.
Han leter til han finner
og tar det med seg hjem.Han hører fårets stemme,
han kjenner jo dets røst.
Han kaller det så kjærlig,
han sier ord av trøst.
Han vet hva fåret heter,
han kaller det ved navn.
Han tar det opp i armen
og stiller alle savn.

Tekst: Nils-Petter Enstad

Skrevet til en temagudstjeneste om Den gode hyrde,
Frelsesarmeen, Askim, 8. mai 2011, med en fin melodi av Morgan Juel Stavik.