fredag 11. juli 2014

Skyggen

Ikke prøv
å ta skyggen min
fra meg.

La den følge
meg helt hjem
og fram
dit jeg skal.

Jeg trenger
denne tause
følgesvenn
gjennom livet,
som kan skjerme meg
mot solas altfor
sterke stråler.

Ikke snakk stygt
om skyggen.
Den er min mest
trofaste
ledsager.